(06) 46244662 - info@judithschoorlemmer.nl - Adri Piecklaan 41 - 3739 LG Hollandsche Rading

Ik schrijf graag over de arbeidsmarkt en werk!

Een goede indruk maken met de STARR techniek!


'Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.' Dit mag dan waar zijn voor de beleggingsbranche, voor je loopbaan werkt dit toch wel degelijk. Omdat jouw acties in het verleden een goede indicatie kunnen zijn voor jouw toekomstige handelen bij een nieuwe werkgever, is de STARR methode ontwikkeld. Deze methode wordt regelmatig gebruikt in sollicitatiegesprekken, om te kunnen vaststellen hoe jij omgaat met diverse situaties. Als een recruiter vraagt of jij stressbestendig bent, zul je ongetwijfeld bevestigend antwoorden. Maar als een slimme recruiter de STARR methodiek gebruikt, kan hij veel beter inschatten of je inderdaad reageert zoals ze graag willen. En het mooie is; jij kunt je heel goed voorbereiden op de STARR methodiek! 

 

STARR methodiek

 

De interviewer vraagt bij deze techniek naar situaties in jouw werkverleden en jouw gedrag in deze situaties. De letters van deze methode tonen de stappen aan waarmee deze techniek is opgebouwd;

S - Situatie

T - Taak

A - Actie

R - Resultaat

R - Reflectie

Voorbeeld; je komt op gesprek bij een bedrijf, waar een belangrijke competentie wordt gevraagd voor de vacature. Er wordt gevraagd om een sterk analytisch vermogen. Jij mag op gesprek komen en de interviewer hanteert de STARR methode bij het interview. 

Situatie - De interviewer vraagt jou een situatie te beschrijven vanuit je werkverleden, waarin je jouw analytisch vermogen moest gebruiken. Hiervoor kan hij de volgende vragen stellen;

 • Kun je een situatie bedenken waarin je je analytisch vermogen moest aanspreken?
 • Bij welk bedrijf werkte je toen?
 • Wanneer gebeurde dit?
 • Welke mensen waren erbij? 

Taak - Hierin probeert de interviewer duidelijk te krijgen wat precies jouw positie was tijdens de door jou beschreven situatie. Deze vragen kan hij hierbij stellen;

 • Welke functie had jij in deze situatie?
 • Wat waren jouw taken?
 • Waar was je verantwoordelijk voor?
 • Wat verwachtten je collega's van je? 

Actie - Hier wil de interviewer precies weten wat jij hebt ondernomen om de situatie het hoofd te bieden. Deze vragen kan hij hierbij stellen;

 • Wanneer kwam jij in beeld?
 • Welke actie heb je ondernomen in deze situatie?
 • Wat heb je concreet gedaan?
 • Wat waren op dat moment jouw gedachten?
 • Hoe voelde je je op dat moment? 

Resultaat - Hier wil de interviewer achterhalen hoe effectief jij bent geweest met je actie. Deze vragen kan hij daarbij stellen;

 • Wat was jouw aandeel in de oplossing?
 • Wat was het resultaat van jouw specifieke actie?
 • Wat was het effect van jouw actie op jezelf?
 • Wat was het effect van jouw actie op anderen? 

Reflectie - Hier wil de interviewer te weten komen of en zo ja wat jij hebt geleerd. Deze vragen kan hij daarbij stellen;

 • Vind je dat je effectief bent geweest? Waaruit blijkt dat?
 • Heb je er van geleerd?
 • Zou je het de volgende keer anders doen? Hoe dan?
 • Vind je dat je nu een sterker analytisch vermogen hebt dan toen? Zo ja, waar blijkt dat uit? 

De STARR methode wordt vaak gebruikt. Het biedt de interviewer een goede weergave van jouw gedrag en competenties. Het is gemakkelijk om deze techniek te oefenen; je kunt zelf de antwoorden op bovenstaande vragen bedenken en uit je hoofd leren. Dan denk je al goed na over je eigen handelen en daar heb je altijd profijt van. Ook wanneer de STARR methode niet zo concreet wordt toegepast, zul je veel vragen gemakkelijker kunnen beantwoorden, door de STARR methode te bestuderen.

 


© 2024 Judithschoorlemmer.nl. Alle rechten voorbehouden. Gemaakt door Judith Schoorlemmer - hosting: 1-2-appletree